Museum Odense Belønnes Med Green Attraction Certifikat Den Fynske Landsby

Museum Odense belønnes med Green Attraction-certifikat

Efter gennem et par år at have sat fokus på grøn omstilling i hele organisationen og særligt i Den Fynske Landsby sikrer Museum Odenses museer sig nu det synlige bevis for at tænke bæredygtigt i såvel sin formidling som sit energiforbrug – både over for gæster og i organisationen.

”Klimaforandringer og overforbrug af ressourcer er alles problem. Museum Odense skal klart tage sit ansvar på sig gennem certificering og ved egne tiltag sætte et markant aftryk i retning af bæredygtighed på alle områder, hvor det er muligt”.

Den ambitiøse sætning blev skrevet ind i Museum Odenses strategi sidst i 2021. Derfor er det en tilfreds direktør, der nu kan glæde sig over, at det lykkes Museum Odense som det første større museum i Danmark at få en vifte af Green Attraction-certificeringer af sine enkeltmuseer. Juryen bag udvælgelsen udtrykker netop også ros for, at "det er meget tydeligt, at Museum Odenses vision om at gå i en grønnere retning, lader til at have forankret sig hos både ledelsen og medarbejderne. Visionen er allerede indarbejdet i driften af museerne Møntergården, H. C. Andersens Hus og Den Fynske Landsby”.

Direktør Henrik Harnow siger:

”Når man som Museum Odense insisterer på at være et museum, som er relevant for sin samtid, er det både vigtigt og indlysende, at organisationen såvel internt som over for vores gæster tager fat i samtaler om klima og bæredygtighed. For os er tidspunktet helt rigtigt. Den Fynske Landsby har fra denne sæson slået sit navn fast som Danmarks bæredygtige frilandsmuseum og flyttet sit fokus mod cirkulære løsninger, vi alle kan bruge i hverdagen.”

Netop i Den Fynske Landsby er der gjort en stor indsats for miljøarbejdet. I indstillingen fra juryen står videre, at ”I inddrager bæredygtighed og miljø i jeres kerneopgave … og giver jeres gæster håndgribelige oplevelser og stof-til-efter-tanke i relation til bæredygtighed, fællesskab, cirkularitet og naturen anno 2023. Ligeledes skal det store arbejde som medarbejderne i museumsbutikken har gjort for at sørge for at de produkter, der sælges i Den Fynske Landsby, er miljøvenlige, certificerede og relevante fremhæves som eksempel på, at I vil skubbe jeres gæster og samarbejdspartnere i den grønne retning”.

Udviklingschef i Den Fynske Landsby Lise Gerda Knudsen siger:

”Vi er så stolte over, at det er lykkedes at få Green Attraction-certificeringen i år, for i hele sæsonen har vi arbejdet målrettet på at sætte fokus på det. Vi har dels villet fortælle vores gæster, hvordan man gennem sine aktive valg er med til at gøre en forskel i forhold til klimaforandringerne, og dels har vi sørget for at indrette museets drift og jordbrug mere bæredygtigt. Det er dejligt at få en motiverende belønning undervejs, men reelt er arbejdet jo kun lige begyndt, for klimaforandringerne vil blive tydeligere de kommende år”.

Et større fokus på bæredygtighed hos Museum Odense betyder fx, at jorden i Den Fynske Landsby dyrkes økologisk, og at der sammen med virksomheden Papirværk indsamles affaldspapir, så det kan blive genbrugt som nyt papir.

 

Fakta:

  • Museum Odense er blevet certificeret med Green Attraction-certificeret med Den Fynske Landsby, H.C. Andersens Hus og Møntergården.
  • I organisationens bæredygtighedspolitik står bl.a. at museets bæredygtighedsarbejde omfatter FN’s verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, 12: Ansvarlig forbrug og produktion, 15: Livet på land og 17: partnerskaber for handling.

 

For yderligere information:

Udviklingschef for Den Fynske Landsby Lise Gerda Knudsen: Mail: lgk@odense.dk, mobil: 2138 8485 eller:

Direktør Henrik Harnow: Mail: hharn@odense.dk, mobil: 5130 3298.