Måske tænker du, at det er for dyrt at være med i GREEN ATTRACTION, men måske har du ikke råd til at lade være.

Attraktionen bør have øget fokus på at nedbringe deres driftsomkostninger, for at sikre sorte tal på bundlinjen. Via GREEN ATTRACTION gennemgås dit sted med fokus på at nedbringe spild, som også er med til at minimere driftsomkostninger og betydningen af stigende afgifter. 

Spar på driftsomkostningerne og grønne afgifter minimeres

Via arbejdet med GREEN ATTRACTION fokuseres der på at give driftsbesparelser uden, at det går udover virksomhedens kerneydelse. I kriterierne og materialet indarbejdes løbende ny viden og teknologi, så det gøres nemmere for medlemmerne, at være up-to-date med udviklingen og gør det muligt ”at plukke” flere frugter og skære endnu mere på ressourceforbruget uden, at kunden mærker det. Dermed minimeres grønne og CO2 afgifter og energiudgifter, som er stigende i øjeblikket holdes nede.