Der kan være mange årsager til at arbejde med bæredygtighed. For flere og flere turistvirksomheder er det en brændende platform, hvor det ikke handler om de bør arbejde med bæredygtighed, men hvordan de gør det.

Der kan selvfølgelig være idealistiske grunde til at arbejde med miljø og bæredygtighed, men for mange giver det også mening økonomisk og i forhold til image.

 • Fremtidssikre attraktionen
  Både hos politikere, samarbejdspartnere og gæster er der en øget forventning om at der skal arbejdes med bæredygtighed. For ellers ender det med at man bliver straffet. Politikere har øget fokus på klima og bæredygtighed og hvis virksomheder og brancher ikke levere vil de hjælpe virksomheder på vej med forbud, flere afgifter og manglende støtte. Fx kan man forstille flere fonde og støttemidler hænges op på bæredygtighed, som det fx med erhvervsfremmemidler i øjeblikket.
 • Fastholde og tiltrække gæster
  Flere undersøgelser fra bl.a. VisitDenmark viser at turister og befolkningen har mere fokus på bæredygtighed og har forventninger til at virksomheder opfører sig ansvarligt og går foran. For det offentlige og mange virksomheder indgår miljømærker, som et kriterium for valg af møde- og konferencested. Man ender faktisk med at blive valgt fra, hvis det grønne ikke er på dagsordenen. Det ses især blandt erhvervsturister, efterfulgt af offentlige indkøbere, mens almindelige ferie og fritidsgæster også er kommet med på vogne.
 • Fastholde og tiltrække gode medarbejder
  Der er mangel på arbejdskraft og de unge mennesker foretrækker og vælger steder med fokus på bæredygtighed og mange steder i turistbranchen bruges det grønne arbejde til at fastholde medarbejdere.
  Mange attraktioner har brug for frivillige, sæsonansatte medarbejder, som i øjeblikket kan vælge og vrage mellem de jobtilbud.
 • Der spares på driftsomkostningerne og grønne afgifter minimeres
  Via arbejdet med GREEN ATTRACTION fokuseres der på at give driftsbesparelser uden at det går udover virksomhedens kerneydelse. I kriterierne og materialet indarbejdes løbende ny viden og teknologi, så det gøres nemmere for medlemmerne at være up-to-date med udviklingen og gør det muligt ”at plukke” flere frugter og skære endnu mere på ressourceforbruget uden, at kunden mærker det. Dermed minimeres grønne og CO2 afgifter og og energiudgifter, som er stigende i øjeblikket.
 • Der stilles relevante krav, som ikke forringer oplevelsen for gæsterne
  GREEN ATTRACTION er udviklet af og til branchen – og ikke af miljøfanatikere. Med deltagelse af ODM, FFD, VPAC og HORESTA er der sikret et indgående kendskab til branchen og der er fokus på, at indsatsen ikke må gå ud over gæsternes oplevelse.
 • Modtager rådgivning og bliver en del af et netværk
  Som en del af ordningen tilbydes også rådgivning, som kan styrke virksomheden på miljøområdet. Samtidig bliver virksomheden en del af et netværk, hvor ideer udveksles, så den dybe tallerken ikke skal opfindes gang på gang.
 • Synergi med GREEN ATTRACTION som er international og andre Green-ordninger
  GREEN ATTRACTION opnår synergi ved at være søster til Green Restaurant, Green Camping, Green Sport Facility, Green Tourism Organization og ikke mindst GREEN ATTRACTION, som findes i over 65 lande på mere end 3.200 virksomheder og med flere på vej.