denmark-odense_zoo

Odense ZOO er første ZOO i Danmark mærket med Green Attraction

Som den første zoologiske have i landet er Odense ZOO blevet tildelt titlen som Green Attraction for sit arbejde med miljø og bæredygtighed.

Odense ZOO er landets første zoologiske have, der modtager miljømærket Green Attraction. Det betyder, at haven lever op til en lang række krav på miljøområdet, der gælder fx affaldssortering, økologi i spisestederne, dyrefoder, rengøringsmidler, energiforbrug og med videre.

Hele princippet i ordningen er jo at blive bedre på miljøområdet, så Odense ZOO har sat gang i en proces, hvor de konstant forbedrer sig fra år til år.

Green Attraction-ordningen er et relativt nyt miljømærke, der er lanceret af HORESTA og Friluftsrådet, og som er målrettet attraktioner, museer og zoologiske anlæg.

- Vi er meget stolte over, at vi nu helt officielt kan kalde os for en grøn attraktion. Vi har i mange år arbejdet ud fra en generel grøn tankegang, men med kravene fra Green Attraction fik vi mulighed for at sætte et konkret mål for det arbejde, siger Bjarne Klausen, der er direktør i Odense ZOO.

- Vores første delmål var at opnå miljømærket, og det har vi nået nu takket være en stor indsats fra alle medarbejdergrupper i haven. Næste mål er at fortsætte det grønne arbejde og udvikle os i en endnu mere bæredygtig retning, fortsætter Bjarne Klausen.

Indsatsen er også blevet bemærket af Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, som udtaler:

-  Det er en flot anerkendelse, at Odense Zoo nu som den første Zoo i Danmark bliver udnævnt til en Green Attraction. Det vidner om en ambitiøs og fremsynet indsats – som på alle måder flugter med de store grønne ambitioner vi har i Odense, blandt andet om at være en klimaneutral by senest i 2030.

Green Attraction uddeles af en jury bestående af repræsentanter fra Friluftsrådet og HORESTA og bag ordningen står Danske Zoologiske Anlæg og Akvarier, Foreningen af Forlystelser i Danmark, Organisationen Danske Museer, Videnspædagogiske Aktivitetscentre og HORESTA. Hos sidstnævnte er sekretariatsleder Mikal Holt Jensen glad for at kunne uddele mærket til Odense ZOO

-Det har været en stor fornøjelse at følge Odense ZOOs grønne arbejde. Som en attraktion med fokus på dyr og formidling er det helt naturligt for medarbejderne at tænke grønt, og det kunne mærkes undervejs i forløbet og af juryen, der var imponeret af havens miljøarbejde. Odense Zoo er den først attraktion, der mærkes i Odense, men vi oplever, at mange andre turistvirksomheder i byen opruster med grønne certificeringer., siger Mikal Holt Jensen.