6energimaerke

Energipuljer til kulturinstitutioner 

Museer og andre kulturinstitutioner kan søge to puljer under Slots- og Kulturstyrelsen, hvis de lever op til en række - temmelig omfattende - krav: ‘Pulje til udsatte energiintensive kulturinstitutioner’ og ‘Pulje til energiforbedrende tiltag’

Puljerne blev lanceret medio maj som følge af energikrisen og efter februars aftale om inflationshjælp.

Museer, som ikke er at betragte som offentlige virksomheder, kan desuden søge Energistyrelsens pulje til grøn omstilling: Erhvervspuljen. 

ODM har tidligere afgivet høringssvar vedrørende puljerne under Kulturministeriet. 

Læs mere om puljerne