museernes-groenne-akademi-cut

Webinar: Dyk ned i skraldet – forstå de nye krav til affaldshåndtering på museer

Fra årsskiftet er der indført nye krav og regler for affaldssortering. Det betyder, at museerne allerede nu er forpligtet til at kildesortere i minimum ti fraktioner. På dette webinar får du en forståelse for de nye krav og regler, og du bliver klædt på til at kunne indgå en renovatøraftale.

Museernes Grønne Akademi har til formål at bidrage til museernes grønne omstilling med viden og kompetenceudvikling. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse.

Undervisningen henvender sig til forvaltere og/eller drift ansvarlige på museer. Det vil blive afholdt som et webinar på 1½ time, og vil primært bestå af oplæg, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til konkrete problemstillinger undervejs.

Udbytte
Efter webinaret vil du vide, hvad de nye lovkrav betyder for dit museum i praksis. Du vil ligeledes have indblik i de mest almindelige affaldsfraktioner og hvordan de håndteres. Derudover vil du have input til at indgå en kontrakt med en affaldsrenovatør.

Temaer
Kurset vil sætte fokus på følgende:

  • Lovgivning; hvilke (nye) krav skal du som museum leve op til?
  • Værktøjer; få overblik over jeres lokale affaldshåndtering
  • Gennemgang af renovatøraftaler; omkostningsdriver, mindstekrav, kvalitetssikring etc.
  • Affald og data i Co2-regnskaber.

Forberedelse
Deltagerne opfordres til, forud for kurset, at have udarbejdet en liste over de fraktioner, de har på museet.

Dette webinar vil foregå på zoom d. 14 april 2023 kl. 09.30 til 12.00
Læs nærmere om underviserne og tilmeldingen her.