zoo-og-miljoeansvar

Miljøindsats og natursyn i ZOO København

ZOO i København arbejder for en bæredygtig drift og gør en stor indsats for at begrænse deres egne direkte og indirekte miljø- og klimapåvirkninger.

Frem til november 2020 var ZOO miljøcertificeret med ISO 14.001:15. ZOO har i mange år arbejdet systematisk med miljø- og klimatiltag, som understøtter ZOOs mission og DNA.

Det københavnske ZOO fortsætter de mange initiativer og procedurer, som blev introduceret og implementeret under certificeringen.

For at sikre fortsat fokus på området har de valgt at genbesøge og opdatere ZOOs miljøpolitik., men arbejdet på miljøområdet har dog lidt under nedlukningen som følge af Covid-19, hvor nøglepersoner blev helt eller delvist hjemsendt.

Natursyn

Natursyn indgår som et ben i fundamentet af ZOO Vision 2023. Det betyder, at ZOOs miljøpolitik er et vigtigt strategisk fokusområde, som i større grad fremover vil implementere en række elementer under FN’s Verdensmål.

Involvering af samarbejdspartnere

I takt med det større og mere varierede udbud af mad og drikke til havens gæster stiller ZOO større krav til deres samarbejdspartnere. I den forbindelse kan nævnes at brug af kød fra fritgående dyr, øget økologiprocent, brug af bæredygtige materialer og nedbringelse af plastikforbrug har været vigtigt i forbindelse med indgåelse af aftaler med salgssteder.

Arbejdsgrupper med miljø

I 2021 er var det planen at etablere arbejdsgrupper, som skal sikre indfrielsen af målsætninger for hvert punkt i ZOOs miljøpolitik.