259699_tivoli-friheden

Tivoli Friheden styrker erhvervsturismen med grønne certificeringer

Forlystelsesparken i Aarhus’ skovkant har med afsæt i et ønske om at tiltrække flere virksomhedskunder sat fokus på at opnå grønne certificeringer af parkens møde- og eventfaciliteter.

Økologi, affaldssortering og mindre kød er blandt tiltagene, der skal bane vejen for at opnå klimamærkningerne – foruden at bidrage til en stærk, bæredygtig profil.

Tivoli Friheden ser en bæredygtig, grøn udvikling af virksomheden som en nødvendig og ønskværdig omstilling at arbejde med for at kunne imødekomme morgendagens forbruger. Det gælder også i forhold til parkens virksomhedsrettede aktiviteter.

Hovedaktiviteterne i forretningsmodellen er at ‘klargøre’ Hermans og Restaurant Terrassen til at leve op til kriterierne for at opnå Det Økologiske Spisemærke og Green Key/Green Restaurant. Certificeringerne er blåstemplingen, der skal gøre Hermans og Restaurant Terrassen til et naturligt valg som venue for den bæredygtighedsbevidste virksomhed og for den offentlige organisation, som stiller krav om dokumenteret bæredygtighed. Det er et spørgsmål om at vinde ordrer og udbud.

Samtidig er arbejdet med certificeringerne et afsæt og en god ramme omkring den bæredygtighedsrejse, som Tivoli Friheden er i fuld gang med, og som bidrager positivt til flere af verdensmålene. De konkrete indsatser handler i første omgang om: mindre kød på menuen, større andel økologi, procedurer for at minimere madspild, indkøb af grøn strøm, øget affaldssortering og indkøb af miljømærkede rengøringsprodukter. Herudover er det i roadmappet planlagt at erstatte engangsservice med vaskbart service – med ambitionen om at blive den første danske forlystelsespark helt uden engangsservice.

Klimatal:

Ved at reducere kødserveringen med 15 % sparer Hermans 1,9 ton kød årligt, svarende til 52,54 t CO2. Med omlægning til indkøb af grøn strøm i Tivoli Friheden vil CO2- udledningen for hele Friheden give en CO2-reduktion på 344,63 ton - særskilt for Hermans og Restaurant Terrassens del betyder det en årlig reduktion på 64,69 CO2. På sigt vil en udvidet affaldssortering i Tivoli Friheden resultere i en højere genanvendelsesprocent, ligesom målsætningen om at udfase engangsemballage bidrager til at minimere affaldsmængderne.

Læs flere cases på Rethinkbusiness.dk/