liseberg-main-entrence

Forlystelsesparken Liseberg i Gøteborg øger forbruget af vegetariske retter

I sommeren 2019 gennemførte forlystelsesparken et pilotprojekt i deres restaurant Café Taube.

Formålet med projektet var at øge forbruget af vegetariske og miljømæssige bæredygtige retter. I samarbejde med adfærdsbureauet Beteendelabbet lykkedes det gennem nudging at øge antallet af solgte vegetariske retter med 76 procent.

Nudgingforsøget bestod bl.a. i at fremhæve de vegetariske retter på menukortet ved eksempelvis at placere dem øverst eller ved at fremhæve dem som ”Taubes favoritter”, og derved tilskynde flere kunder til at vælge retter, der havde det mindste miljømæssige aftryk. Derudover omdøbte restauranten nogle af deres retter. Fx blev ”soyabøf” til ”sommertallerken”.

Læs flere gode eksempler på energibesparelser på attraktioner i publikation fra Epinion...