146284949 874Dec2932 O

Givskud Zoo inspirerer gæster til at tage ansvar

Givskud Zoo Zootopia ser det som deres pligt at formidle om ansvar for natur og samfund – ikke mindst til virksomheder, der ønsker at holde møder med fokus på verdensmål og bæredygtige tiltag.

Givskud Zoo Zootopia lever af at formidle om dyr og natur til dyreparkens gæster, men at dyr og natur har det godt, afhænger af vi menneskers handlinger. De seneste år har flere skilte rundt i parken med FNs Verdensmål været en del af formidlingen af nye projekter. Det arbejde har Givskud Zoo nu bragt videre ved at bygge en hel arena med fokus på verdensmålene.

– Vores arbejde går ud på at formidle om naturen, og hvordan vi mennesker passer på den. Derfor ser vi det også som vores pligt som dyrepark skabe opmærksomhed omkring, at alle handlinger påvirker miljø, omgivelser og samfund. Det gør vi gennem vores ny FN Verdensmål Park. Fremadrettet vil al formidling om dyrene også blive knyttet op på verdensmålene. Det bliver hele omdrejningspunktet, fortæller Nicklas Ottosson Kanstrup, der er servicechef hos Givskud Zoo Zootopia.

Flere miljørigtige tiltag

Givskud Zoo Zootopia er også klar over, at gæsterne – og ikke mindste mødebookere – stiller større og større krav til værtens miljøaftryk. Derfor arbejder de ikke kun med formidlingen omkring FN’s Verdensmål. De arbejder hele tiden på nye, bæredygtige tiltag.

For eksempel har alle spisesteder fået det økologiske bronzemærke, der er fokus på at bruge lokale leverandører, alt emballage er enten plastfrit eller i genanvendeligt plast og varmepumper og solceller bidrager til energiforsyningen. Derudover arbejder dyreparken lige nu på et forsøg med affaldssortering, hvor også gæsterne skal sortere det affald, de genererer i parken.

– Vores arbejde med affaldssortering gør vi både for, at vi i parken kan genbrug endnu mere, men også for at præge vores gæster til at tage mere ansvar for deres handlinger. CSR og bæredygtighed er et område, hvor både vi, gæster og virksomheder hele tiden kan blive bedre.

Læs nyheden på MeetingVejles hjemmeside...