nils-m-jensen-direktoer-odm-2

Organisationen Danske Museer med i projekt om bæredygtighed

”Bæredygtighed, på mange planer, er også på museernes dagsorden. " udtaler Nils M. Jensen, direktør i ODM

Nils M. Jensen fortsætter:

”Uanset om man fx har til huse i fredede bygninger eller har særlige klimaanlæg for at bevare kulturarven korrekt i magasiner, så er der helt sikkert tiltag, der kan bidrage til at gøre museer mere grønne og mindre klimabelastende. Der er stor forskel på museerne indsats aktuelt, nogle er allerede langt og baserer fx driften på ren grøn energi og bæredygtige indkøb, men alle er interesserede i at identificere de tiltag, der kan gøre netop deres museum grønnere og mere bæredygtigt.”

I projektet indgår blandt andet analysearbejde foretaget af Epinion og et innovationsforløb på DTU, hvor tre museer deltager i projektets pilotfase.

Hvem er med?

Projektet har fået 1,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og faciliteres af HORESTA. Blandt de øvrige deltagere i projektet er Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD), de Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC) og organisationen for danske zoos og akvarier (DAZA). Projektet forventes at løbe frem til 2023.

Om projektet

Projektet skal fremme både energimæssigt bæredygtige turistoplevelser og attraktioner ved at indsamle og udbrede konkret viden om, hvordan man kan sænke miljø- og klimabelastningen på museer og andre attraktioner. Eksempelvis i form af reduceret vand- og energiforbrug og fokus på bæredygtig fødevareproduktion i forbindelse med spisesteder. Og så er det tanken, at det kan munde ud i et miljømærke, som attraktioner, der lever op til særlige bæredygtighedskriterier, kan vælge at ansøge om og bruge. Det er tanken, at der skal udvikles specifikke mærkningsordninger til hhv. museer, zoologiske anlæg og forlystelsesparker. Hotellerne har allerede miljømærket ”Green Key” – og måske er det oplagt at udvikle en tilsvarende ordning for museer og andre attraktioner: ”Green Attractions.”