moesgaard-museum-medium

Danske attraktioner skal være endnu mere bæredygtige

Mange attraktioner som forlystelsesparker, museer og oplevelsescentre arbejder allerede med bæredygtighed. Men nu skal dette arbejde fremmes ved at hjælpe attraktionerne på vej og give øgede muligheder for at inspirere hinanden.

”Bæredygtige oplevelser og attraktioner i Danmark” er navnet på et HORESTA-projekt, som vil udvikle og fremme bæredygtige turistoplevelser og attraktioner. Det skal blandt andet ske ved at tilpasse turismens miljømærke, Green Key, til attraktioner og forlystelser mv. under navnet Green Attractions.

I styregruppen for projektet sidder Kim Gladstone Herlev fra Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC) og Experimentarium, Nils M Jensen fra Organisationen Danske Museer (ODM), Søren Kragelund for Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (FFD) samt HORESTA´s Kristian Kristian Nørgaard Nielsen.

”Vi har en ambition om, at Danmark skal have det mest bæredygtig turisterhverv i verden, og det gælder i alle led af værdikæden. Med ressourcerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil vi arbejde målrettet mod at sænke miljø- og klimaftrykket i oplevelseserhvervet samt nedbringe turistvirksomhedernes udgifter,” fortæller Mikal Holt Jensen, miljøchef i HORESTA og sekretariatschef for Green Key.

Projektet vil indsamle og sprede viden og råd om bæredygtighed i attraktioner. Herunder også best-practices fra virksomheder, der griber corona-udfordringer an på en særlig måde, sænker miljø- og klimabelastningen, nedbringer turistvirksomhedernes udgifter, sikrer omsætning med fremtidens ansvarlige gæster og sikre omsætning med fremtidens ansvarlige gæster.

Styregruppen har valgt Epinion til at foretage første del af analysearbejdet, som suppleres med et forløb med DTU studerende og efterfølgende undersøgelser på flere og udvalgte attraktioner.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter projektet med omkring 1,3 mio.